دانلود آموزش چاپ طراحی آگهی

Intro to Print Ad Design

دانلود آموزش چاپ طراحی آگهی  دانلود آموزش چاپ طراحی آگهی

 

 

 

 

 

امروزه تبلیغات چاپی یکی از تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغات برای محصولات می باشد. برای طراحی تبلیغات باید به خوبی برنامه ریزی و فکر شده تا به اندازه کافی جذاب و زیبا از نظر بیننده باشد. بنابراین تبلیغات چاپی ارتباط مستقیم با مخاطبان دارد. در این دوره آموزشی خانم نیکی هارت به شما فرایند طراحی تبلیغات چاپی و آگهی محصولات و تبلیغ خدمات را یاد می دهد . این ویدئوی آموزشی به صورت اختصاصی از سایت فتوشاپیست در اختیار هم میهنان عزیزم قرار می گیرد.