Design Aesthetics for Web Design

Design Aesthetics for Web Design

دانلود آموزش زیبایی شناسی در طراحی وب سایت  دانلود آموزش زیبایی شناسی در طراحی وب سایت

 

 

 

 

 

 

طراحی زیبا و جذاب همواره به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در جذب بازدیدکننده برای وب سایت ها شناخته شده است و اینکار بدون داشتن دید و دانش کافی از مفاهیم و اصولی مانند کنتراست، ترکیب رنگ ها، زیباشناسی، استفاده از عناصر یکپارچه و … میسر نخواهد بود. در این میان داشتن آگاهی در زمینه هایی همچون استفاده مناسب از رنگ های نزدیک بهم به منظور افزودن کنتراست، عمق دادن به تصویر با استفاده از تکسچرها، تنظیم حاشیه ها، بکارگیری مناسب الگوها و اشکال و …   کمک فراوانی برای طراحی صفحات وب بسیار زیبا خواهد بود.
در ویدیو آموزشی Design Aesthetics for Web Design شما با مفهوم ها واصول اساسی در طراحی وب سایت های خلاقانه و زیبا آشنا می شوید.