دانلود آموزش تفکیک ویدئو در افتر افکت

Deinterlace in AE

دانلود آموزش تفکیک ویدئو در افتر افکت  دانلود آموزش تفکیک ویدئو در افتر افکت

 

 

 

 

 

در این ویدئوی آموزشی با روشی ساده فیلم ها را تفکیک وبه صورت مشبک در آورده و تنظیمات و آهنگ فیلم را تغییر می دهید.