دانلود آموزش مقدمه ای بر طراحی مجله با ایندیزاین

Introduction to Magazine Design

دانلود آموزش مقدمه ای بر طراحی مجله با ایندیزاین  دانلود آموزش مقدمه ای بر طراحی مجله با ایندیزاین

 

 

 

 

 

 

به رغم رشد فوق العاده از اینترنت ، استفاده از مجلات غیر قابل انکار و بسیار مورد نیاز می باشد. حتی روزنامه ها در حال تبدیل شدن به مجله می باشند. با وجود رشد عظیم نشر مبتنی بر وب ، بخش مجلات مستقل و قوی تر از همیشه می باشد. در این دوره خانم نیکی هارت به شما نحوه طراحی و کلیه مراحلی که برای ایجاد و انتشار یک مجله جذاب مورد نیاز است توسط نرم افزار قدرتمند ادوب ایندیزاین به شما آموزش می دهد.

معرفی:

بازنگری دروس

طرح ریزی و برنامه ریزی

راه اندازی یک سند داکیومنت:

انتخاب اندازه

انتخاب یک اتصال

ایجاد یک سند جدید

ایجاد صفحه اصلی

تعداد صفحه

انتخاب یک قالب و سبک کاری:

عناوین

سبک و استایل دهی به کارکترها و پاراگراف ها

وارد متن به سند

ترکیب رنگ و فونت

صفحات اصلی :

فهرست مطالب قسمت ۱

فهرست مطالب قسمت ۲

معرفی و گسترش

ویژگی های طرح بندی سبک ۱         
ویژگی های طرح بندی سبک ۲         
ویژگی های طرح بندی سبک ۳         
ویژگی های طرح بندی سبک ۴         
قرار دادن و اندازه  تبلیغات

طراحی جلد :

طراحی روی جلد ۱

طراحی روی جلد ۲

پشت جلد

تصحیح و خروجی :

تنظیم روشنایی طرح

خروجی گرفتن از تنظیمات

خروجی پی دی اف

نتیجه :

گزینه های نشر

سخن پایانی

آزمون