آموزش ایجاد قطرات باران در فتوشاپ

Rain Drops

آموزش ایجاد قطرات باران در فتوشاپ  آموزش ایجاد قطرات باران در فتوشاپ

با سلام در این آموزش جذاب علاوه بر ایجاد قطرات باران در فتوشاپ حالت پاشیده شده قطرات نیز طراحی می شود.